lunes, 8 de abril de 2013

TIXILEIROSNos Concellos d´Ibias ya  Degaña, mantúvose durante muito tempo un oficio ben guapo, el que faían os Tixileiros a os que tamén chamaban  Cunqueiros. Hoi, xa ta casí  desaparecíu, pro inda quedan xentes esmolidas por evitar qu´el traballo dos sous antepasaos, pérdase pa sempre.

Pica nos enlaces ya fae por grupos as cuestióis propostas:

Tixileiros I

Tixileiros II

Tixileiros III


CUESTIÓIS


1) ¿Quén son os Tixileiros ya porque se lles chama d´este xeito?

2) ¿En qué poblos vivía esta xente?

3) ¿Qué é lo que faían? ¿Por ónde vendías as súas pezas?

4) ¿ Cuál é según Vitorino a peza máis típica dos Tixileiros? ¿ Conoces algúa outra?

5) ¿ Por qué nun usaban as madeiras  dos pinos ya carballos? ¿Cuáles usaban entós?

6) ¿Qué é eso da jerga tixileira da que fala Vitorino?